Uwaga ważne:

  1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Druk do pobrania poniżej

Upoważnienie do odbioru dziecka

  1. W przypadku braku stosownego upoważnienia (podpisanego przez obojga Rodziców) dziecko nie może być odebrane przez nikogo oprócz Rodziców. Osoba upoważniona do odbioru dziecka jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości.
  2. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi bardzo prosimy o poinformowanie nauczyciela w grupie w pierwszym dniu obecności dziecka na dyżurze .
  3. Wyprawka dziecka na dyżur wakacyjny – duża paczka chusteczek higienicznych, podpisane kapcie, podpisany worek z zapasowymi ubraniami /dzieci młodsze/, koniecznie lekka czapka na głowę.

 

Wszelkie nadpłaty za wyżywienie zwracane będą dopiero po zakończeniu dyżuru na pisemny wniosek Rodzica, wskazujący numer konta do zwrotu nadpłaty. Prośbę o zwrot nadpłaty prosimy składać osobiście lub kierować na adres: p79edu.um.warszawa.pl