ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zatwierdzony do realizacji w Przedszkola nr 79 ul. Kajakowa 10 w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna: art.22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 Lp. Tytuł programu Autorzy Wydawnictwo Numer dopuszczenia w przedszkolu Program
1. Kocham przedszkole – program wychowania przedszkolnego Mirosława Anna Pleskot Agnieszka Staszewska-Mieszek WSiP podstawowy
2. Widzę, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości Elżbieta Bukowiecka-Górny  Oficyna LEX uzupełniający
3. Polish your English – program przygotowujący do posługiwania się językiem angielskim Ewa Dunne Program własny uzupełniający
4. Pierwsze kroki przedszkolaka  – sprawa to nie byle jaka Ewa Piątkowska Program własny uzupełniający
5. Zielono mi Beata Korytek, Katarzyna Polit Program własny uzupełniający
6. Przedszkolak w Krainie zdrowia Justyna Rusicka, Anna Pawluk Program własny uzupełniający
7. Wszystko gra Anna Ramos Program własny uzupełniający
8.

Dyrektor Przedszkola nr 79

Anna Deptuła

Warszawa, dnia 31.08.2017 r.