Zdjęcia z 1969 r. przedstawiające budynek, w którym obecnie mieści się przedszkole.

1969 1969-2

A tak obecnie wygląda:

DSC_8122 DSC_8113 DSC02796

Przedszkole Nr 79 znajduje się na obrzeżach dzielnicy Ursynów, o dawnej nazwie Pyry. Ze względu na teren obfitujący w roślinność oraz bardzo bliskie położenie Lasu Kabackiego ta część dzielnicy zyskała nazwę Zielonego Ursynowa.

Takie usytuowanie przedszkola pozwala nam na podejmowanie szeregu działań, które pozwalają podtrzymywać i wzmacniać naturalny kontakt dzieci z przyrodą.

Odbywające się w Lesie Kabackim zajęcia edukacyjne, obserwacje, udział dzieci w ścieżce edukacyjnej pogłębia wiedzę ekologiczno – przyrodniczą wychowanków Przedszkola Nr 79.

Wizytówką przedszkola jest piękny, o bardzo dużej powierzchni ogród, gdzie drewniany oraz nowej generacji sprzęt do zabaw, wkomponowany jest w bujną roślinność.

Ogród przedszkolny pełni też istotną rolę w edukacji ekologiczno – przyrodniczej naszych wychowanków. Bogactwo roślinności, stary drzewostan, stała obecność wielu gatunków ptaków, a także i zwierząt, stanowi skarbnicę wiedzy przyrodniczej bezpośrednio dostępnej dziecku. Wśród gałęzi zainstalowane są budki i karmniki dla ptaków.

W roku 2009 zmodernizowano i dostosowano plac zabaw do wymogów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi normami. Wydzielono na terenie ogrodu i wyposażono w odpowiednie  urządzenia, zabawowe strefy funkcyjne dla dzieci najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Stworzono strefę naukową (stoliki do gry w szachy, inne gry planszowe, tablice do pisania) z myślą o rozwoju intelektualnym dziecka. Wyznaczono trasy komunikacyjne, uporządkowano istniejącą zieleń oraz dokonano wielu nowych nasadzeń. Na terenie ogrodu zainstalowano szereg ławek, stolików oraz domków wykorzystywanych do swobodnych zabaw dzieci.

Obecnie Przedszkole wyposażone jest w ergonomiczny sprzęt dostosowany do wieku dzieci, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty, szafki dla każdego dziecka, stoliki i krzesełka, kąciki tematyczne. Gry i zabawki spełniają wymogi bezpieczeństwa i posiadają oznakowanie CE. Sale wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole dysponuje  bogatym  księgozbiorem  literatury dziecięcej i pedagogicznej.

W chwili obecnej przedszkole w realizacji swoich podstawowych funkcji  wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej  dysponuje:

  1. Siedmioma nowoczesnymi salami dydaktycznymi połączonymi bezpośrednio z łazienkami dla dzieci.
  2. Dużą,  przestronną szatnią.
  3. Nowoczesną salą ruchową.
  4. Gabinetami dla specjalistów ( psycholog, logopeda ).
  5. Pomieszczeniami administracyjnymi.
  6. Gabinetem dyrektora.
  7. Pokojem nauczycielskim.
  8. Pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym.