W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym tygodniowy rozkład zajęć oraz ramowy plan dnia są dostosowane do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:30

7.00 – 9.00 Zabawy dowolne, gry i zabawy przy stolikach, praca indywidualna lub w małych grupach, ćwiczenia poranne, czynności porządkowe
9.00 – 9.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie
9.30 – 10.30 Zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego
10.30 – 10.45 Czynności higieniczne, drugie śniadanie
10.45 – 11.45 Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
11.45 – 12.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad
12.30 – 14.00 Grupy I, II –  odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.Grupy III, IV, V, VI, VII – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej; zabawy dowolne, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, terapia logopedyczna, zajęcia dodatkowe
14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, podwieczorek
14.30 – 17.30 Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, zabawy i zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne rozwijające uzdolnienia, gry wspomagające rozwój ruchowy.