Nasze główne hasło to:

„PRZEDSZKOLE ŚRODOWISKIEM EDUKACJI KREATYWNEJ”

Za cel stawiamy sobie:

  • wyzwalanie i pielęgnowanie dziecięcej kreatywności poprzez tworzenie odpowiednich warunków rozwoju i skuteczne eliminowanie przeszkód pojawiających się na drodze do kreatywności,
  • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami na rzecz nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju ich dzieci,
  • wzajemne inspirowanie i wspomaganie kadry pedagogicznej do podejmowania intensywnych działań, które będą zmierzały do unowocześnienia procesu edukacyjnego, poszukiwania nowych kierunków edukacji.