Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 79 w Warszawie