ZGŁASZANIE  NIEOBECNOŚCI  DZIECKA

2017/2018

( STATUT  PRZEDSZKOLA NR 79 § 2 pkt 4  )

 

Nieobecność  dziecka  w  przedszkolu zgłaszana jest najpóźniej w  danym  dniu  do godziny  9.00.

Formy  zgłoszenia  nieobecności:

  • telefonicznie – 22 644 74 64
  • faksem – 22 857 81 33
  • pocztą elektroniczną – nieobecnoscdziecka@wp.pl
  • wpis do zeszytu w szatni.
  • bezpośrednio u nauczycielek grupy

 

Podstawa prawna:  Uchwała Rady M. St. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r.

Podczas zgłaszania (telefonicznego, pisemnego w zeszycie) prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska dziecka,
  • grupy do której uczęszcza,
  • dokładnej daty nieobecności dziecka w przedszkolu (nie wpisujemy terminów, np. w dniu dzisiejszym, jutro itp.).

Anna Deptuła

Dyrektor Przedszkole Nr 79